MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

21 annetust 217.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

Töötame selle nimel kogu aasta loodud töögruppides. Noortega koos valmistame 2018 aastal ette: kevad-  ja sügisseminari „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala", kus nad esitlevad oma nägemuse kaasaegsest koolitunnist; Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme kujundava hindamise õpikogukonna töös - valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega.

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja kaasaegse koolimudeli väljatöötamisele.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

217.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Ülevaade LoovHA hiljutistest tegemistest.

05.12.2017

Tänases blogis anname väikese tagasiside meie 01.12-ndal toimunud seminarile “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”. Samuti sellest, kuidas jätkub koostöö 2017 suvel MTÜ LoovHA poolt läbiviidud hariduseksperimendis osalenud noortega ning sellest, kuidas ühe meie LoovHA liikmetest, kirjanik Kerttu Soansi juhendamisel, läks noortel Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud esseede konkursil (jagame esseede lugemiseks linki). Lugege altpoolt lähemalt, saate teada!

01.12-ndal toimus loovharidus Eesti moodi XI, seminar "Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda".

Ettekannete osas võtsid sõna ja kandsid ette suurepäraseid ettekandeid kogukonna ja koostöö teemadel:

Tiiu Kuurme – ettekanne “kaasolemisrõõm” rääkis muuhulgas elutervet inimest hoidva kogukonna tunnusjoontest ja eeldustest. Ettekannet on võimalik peagi lugeda meie koduleheküljelt.

Viimsi haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus ja Viimsi Kooli abiturient ning Villevere 2017 hariduseksperimnedis “Ideaalne kool” osalenud noor Christin Liis Krass – Viimsi valla ja kooli suurepärasest koostööst

Aivar Haller analüüsis oma ettekandes, mis on seni takistanud kooli hoolekogudel muutumast sisuliseks juhtorganiks ja kuidas seda viga parandada.

Hermann Kalmus, Pilistvere koguduse vaimulik jagas oma vaateid ja mõtteid kogukonna koostööst; noorsootööst, mida on aastaid teinud – täiskasvanute eeskujust, kooli rollist ning vastutusest. Sellest, mis mõtestab Pilistvere kogukonna koostööd.

Veiko Viigipuu, Villevere kogukonna aktivist, tutvustas Villevere kogukonna tänast olukorda/tegemisi, Laupa põhikooli hoolekogu tööd ning tuleviku nägemusi kogukondade elust maal.

Loovalt Tulevikku kooli asutaja Kristi Laanemäe tutvustas kooli ainulaadsust ja LoovHA liige, TLÜ dotsent Eda Heinla rääkis uuest rollist kooli ja kogukonna koostöös – kooli vanaema ja vanaisa.

Päeva teises pooles töötasime Kerttu Soansi (LoovHA liige, ajutreeneri ja kirjanik), juhendatud grupitöös koostöö mudeli kallal - otsime ja leidsime, mis võiks olla see, mis viib kooli ja kogukonna ühiste eesmärkideni, parima koostööni. Grupitöödes osalesid Villevere 2017 hariduseksperimendis “Ideaalne kool” osalenud noored.

Valmimas on kokkuvõte koostöö mudelitest, mis sündisid. Varsti jagame neid teiega!

Ülevaade koostööst hariduseksperimendis osalenud noortega.

2017 suvel viis LoovHA läbi hariduseksperimendi, mille kohta saate lugeda meie koduleheküljelt:  http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused-2017/

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud esseede konkursil osalesid kirjanik Kerttu Soansi juhendamisel LoovHA poolt 2017 aasta suvel Villeveres läbiviidud harduseksperimendis "Ideaalne kool" osalenud kolm noort: Tiina Theresa Gross, Christin Liis Krass ja Taavet Borovkov. Esseed pälvisid suurt tähelepanu ja neid tunnustati eripreemiaga hariduse väärtustamise eest. Eripreemia said Tiina Theresa Gross ja Christin Liis Krass. Taavet Borovkov vanuse tõttu kahjuks ei kvalifitseerunud, kuid on samuti igati eripreemia vääriline! Esseed on lugemisks üleval LoovHA kodulehel: http://loovharidus.ee/


Eksperimendis osalenud noortega kohtume jätkuvalt:
•    Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
•    Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma. Peagi toimub esitlus Vanalinna Hariduskollegiumis.
•    02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel.
•    Valmistume koos Villevere suvi 2018 hariduseksperimendiks.

Teeme koostööd kujundava hindamise töögrupiga. Koostamisel on praktiline käsiraamat kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetest.

2018 aasta projektid ja tegemised on sõnastamisel ja lähiajal paneme need teile kõigile tutvumiseks üles annetuskeskkonna projekti kirjeldusse ning meie kodulehekülljele!

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!

Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee. Rubriigis "Meedias" võimalus LoovHA meediakajastusi lugeda.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi