MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

26 annetust 262.04 / 30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

262.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Tagasivaade LoovHA juuni ja juuli tegemistele

25.07.2017

LoovHA on olnud toimekas nii juunis, kui juulis. Juunis toimus MTÜ LoovHA Suvekool kõikidele kooliga seotud osapooltele (juht, õpetaja, lapsevanem) teemal “Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine” ning 12–18.07. viisime läbi noorte hariduseksperimendi Villeveres. Lugege altpool lähemalt ja saage osa osalejate tagasisidest! Tutvuge meie uudistega, mida soovime teiega jagada ning meie edasiste tegemistega hariduse vallas!

  • 27. ja 28. juuni toimus ilusas mereäärses külas Karepal, MTÜ LoovHA Suvekool kõikidele kooliga seotud osapooltele (juht, õpetaja, lapsevanem) teemal “Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine”. Ruumi ja aega oli nii kuulamiseks, ise kogemiseks, inimeseks olemise ja hariduselus toimuva üle arutamiseks, kui lõõgastumiseks! Käsitletavad teemad olid: inimene -  väärtused ja väärtustamine; märkamine, kuulamine, kehtestamine, koostöö; eurütmia; loovus; eneseväestamine. 

Tagasiside osalejatelt räägib enda eest:

Aitäh nende superlahedate päevade eest. 

Te olete uskumatult tegusad ja lahedad!!!!

Loodetavasti tuleb sarnaseid üritusi veel ja veel!!!!

Olen 25 aastat olnud õpetaja ja arvasin, et ega ma siit enam midagi uut ei saa aga ma sain nii palju, mida kaasa võtta: praktilisi võtteid igapäevatööks; uut vaadet elule, inimesele, oma enda kehale; hingekosutust ja uut jõudu!

  • 12–18.07.2017 toimus endises Villevere Põhikoolis 7-päevane hariduseksperiment 16-le noorele vanuses 15-20. aastat Ideaalse koolimudeli loomiseks.  Noortele olid toeks hariduseksperdid ja inspiratsioonikülalised. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti eeldused tuleviku kooli kujunemiseks. Esitasime küsimusi: kuidas koolisüsteemi paremaks muuta?;  kuidas mina õppida tahaksin?; millises keskkonnas mina õppida tahaksin?; millise õpetaja juures mina õppida tahaksin?; mida mina õppida tahaksin? Alustasime küsimustele vastamiseks vajalike oskuste arendamisega: õppisime töötama kujutluspildiga, seadma eesmärke ja ökonoomselt kasutama oma tahtejõudu. Mõttetreeningute raames õppisid nad ennast väljendama ja teisi kuulama, teemat fookuses hoidma ja keskenduma. Neid jt. enesejuhtimise oskusi õppides ja harjutades liikusime iga päevaga edasi Ideaalse koolimudeli loomise suunas. Viimaseks päevaks oli sündinud ideaalse kooli mudel nelja kooliga seotud osapoole seisukohast vaadatuna: õpilane, õpetaja, direktor ja lapsevanem. 

Eesmärk on selle eksperimendi kaudu algatada laiemat avalikku arutelu, et ühiskond hakkaks tuleviku vajadustele vastava kooli poole liikuma. Meie andmetel arutlesid Eestis esmakordselt tulevikuhariduse teemadel noored sellises mahus, korralduslikus vormis ja keskkonnas. Laagris toimunu filmiti üles dokumentalistide poolt.

Jätkutegevused:

Valmib dokument Ideaalse kooli mudelist, milles on sõnastatud hariduse eesmärk; Ideaalse kooli vaimne ja füüsiline keskkond; ideaalse õpetaja portree; takistuste ja lahenduste analüüs; kooli nägemus nelja osalisega: direktor, lapsevanem, õpetaja, õpilane. Noored, minnes tagasi oma kooli, oma kogukonda, tutvustavad seal laagris sündinud ideid ka teistele. Nii elab ja areneb alustatu koolides ja kogukondades edasi. 

Koostöös filmistuudioga Rühm Pluss Null valmib Villeveres toimunud hariduseksperimendist dokumentaalfilm. 

2018.a. veebruaris viime laagris osalenud noortega läbi Tallinna Ülikoolis seminari kõikidele kooliga seotud osapooltele. Ning see on alles algus, kontakt ja koostöö ei lõpe!

Näeme perspektiivis, et koostöö noortega kujuneb järjepidevaks, mida valmistatakse ette aasta või kahe jooksul, et kutsuda kokku uued noored oma ideedega. Ka meie eksperimendi nimi – Ideaalne koolimudel – tähistab järjepidevust: on ju ideaal see, mille poole püüeldakse igavesti. Kui ideaalist saab igapäevasus, vajab inimene uut ideaali, et oleks mille poole liikuda, et oleks, kuhu areneda. 

 

Lõigukesi laagris osalenud noorte tagasisidest:

7 tegusa päeva jooksul vestlesime haridusest, selle väärtuslikkusest ning murekohtadest, tegime improteatrit, otsisime läbi meditatsiooni ja helirännaku minapilti, kuulasime huvitavaid külalisi, sh ka külalist haridusministeeriumist, musitseerisime öösiti lõkke ääres ning tegime algust ideaalse koolimudeli koostamisega. See nädal valgustas mind tohutult, sest leidsin endale mõttekaaslastest sõpru, kellega koos on lihtsalt imeline olla ja arutleda maailma üle. Uskumatu kui lähedaseks võivad saada inimesed nii lühikese aja jooksul. Te olete mulle niii kallid kõik ning ootan edaspidist väga! See on alles meie suure ettevõtmise algus. Varsti kuulete ja näete meie tegemistest rohkem!  

Eelmine nädal läksid mööda üks mu elu imelisemad 7 päeva, kus noored gümnasistid panid oma mõtted kokku ja lõid Ideaalse kooli mudelit. Kui mõtlemine ära väsitas, sai mängida vahelduseks pi pinksi, käia end rabajärves kastmas, teha lõket ja improda laule kitarri saatel. Ühine vaim ja eesmärk sidus meid kiiremini, kui kunagi varem ja leidsin endale sõbrad, kes jäävad südamesse igavesti! Aitäh teile, mu kallid!

Kuulake Villevere laagri intervjuud Õhtulehe otse eetri kanalis:

https://www.facebook.com/Ohtuleht/videos/10155035069057933/?hc_ref=ARQADljBOjdzC77Vh7guwmEuNP00RsNnB2eOfowoQ0G0bZV9594ZgPXna-IgalhVink&pnref=story

 

  • Eelteatena anname teada, et sügisel on tulemas kõikidele kooliga seotud osapooltele (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad, haridusametnikud) kaks seminari:
    • Kujundava hindamise õpikogukonna raames toimub järgmine kujundava hindamise kogu päeva seminar 27. oktoobril 2017 Rakveres. Loome eeldused kujundava hindamise rakendamiseks nendes üldhariduskoolides, kes soovivad kujundavale hindamisele üle minna, kuid puuduvad peamised teadmised, alustamise praktilised tegevused. Loomisel on lihtsalt kasutatava ja praktilise kujundava hindamise käsiraamatu välja töötamine kujundavat hindamist praktiseerivate koolide kogemustel.
    • Seminar Tallinnas, 01. detsembril 2017 „Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda“. Seminari eesmärgiks on vahendada kooli ja kogukonna koostöö algatamise kogemusi ja tärganud koostöö hoidmise viise, mis annavad mõlemale osapoolele julgustust ja inspiratsiooni.

 

  • Meil on rõõm teatada, et 02.12.2016 Tallinnas toimunud ja MTÜ LoovHA poolt korraldatud kujundava hindamise seminari salvestustest on valminud video.


Video ja mõned tunnistuse näited on üleval LoovHA kodulehe (loovharidus.ee) avalehel (meie tegemised, kujundava hindamise töögrupp) ning ka Youtube keskkonnas: https://www.youtube.com/watch?v=1AwYkZG_X5Y&t=58s

Kutsume teid vaatama ja infot jagama oma pere ringis, tuttavate, kolleegide seas!

 

Kõigi meie projektide fookuses on hariduselu puudutavad ühiskondlikud probleemid, nagu: õpetaja ameti populaarsus ja töörõõm; laste koolirõõm ja -õpimotivatsioon; loovalt õpetamine ja loovate pädevuste õpetamine; koostöö kõikide kooliga seotud osapoolte vahel.

Tegutseme selle nimel, et lapsed oleksid koolis õnnelikud, omaksid õpirõõmu, et nende ainukordsus ei kaoks!

Seisame loova toimimise eest. Loovalt toimimise keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust ning seal kantakse edasi elu toetatavaid väärtusi. Väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena, olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik. 

Leiame, et loov toimimine saab toimida keskkonnas, mis on: pingevaba, turvaline; seal kasutatakse õpirõõmu/õppima innustavaid tehnikaid/õppemeetodeid, õppeaineid lõimitakse omavahel; on toimiv koostöö haridusasutuse siseselt - juhtkonna/õpetajate/lastevanemate/laste vahel ning ka toimiv koostöö haridusametnike,-poliitikute, haridusasutuse juhtkonna ja õpetajate vahel (et oleks loodud tingimused, mis võimaldavad rakendada õppekavades ettenähtud loovaid, õpirõõmu tekitavaid õppemeetodeid; et oleks olemas tugi õppekavade elluviimiseks); loovalt toimimise keskkonnas kasutatakse õpioskuste mõõtmise süsteemi, mis lähtub õpilase isiklikule arengule ja toetab seda. 

Iga annetust LoovHA projektidele kasutatakse selleks, et tegeleda ülaltoodud küsimustele lahenduste leidmisega läbi korraldavate praktiliste tegevuste nagu: seminarid, Suvekool ja laagrid, kuhu kaasame kõik koolidega seotud osapooled.

Ka sina saad aidata! Oleme tänulikud iga toetussumma eest. Ükski annetus ei ole liiga väike!

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

Tagasi